Deschidere – Biblioteca Tony Hawks Centru

  • de

Cu toții cunoaștem că insuficiența de informație creează frici și prejudecăți. Referitor la faptul dat, Einstein zicea, că e mai ușor să dezintegrezi un atom decât o prejudecată. Accesul limitat la  informație despre dizabilitate și la progresele recente la nivel mondial în anihilarea efectelor negative produse de acestea, e o situație  frecvent întîlnită  în Republica Moldova. În mod deosebit de acut, aceasta se resimte în cazul copiilor cu nevoi speciale, și în mod special cu privire la respectarea  drepturilor lor.

Mediul în care crește  copilul contribuie semnificativ la dezvoltarea competenţelor sale. Astfel, un mediu care stimulează dezvoltarea copiilor cu dizabilități trebuie să ofere acces la materiale specifice fiecărei particularități de dezvoltare a copilului.

Proiectul “INFORMARE VERIDICĂ ȘI CUNOȘTINȚE TRAINICE PENTRU O MAI BUNĂ INTEGRARE A COPIILOR CU NEVOI SPECIALE a avut ca scop crearea unei biblioteci la Tony Hawks Centru. Ea a fost înființată datorită sprijinului financiar oferit de către Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin FAA, dar și a ajutorului venit din partea  specialiștilor de peste hotare în domeniul reabilitării pediatrice, care au vizitat centrul TH  oferindu-le diverse recomandări atât specialiștilor din domeniu, cât și părinților.

Pe parcursul implementării proiectului (Sepembrie 2019-Ianuarie 2020) a fost atins obiectivul său principal – crearea unei biblioteci tipărite și electronice care conține cele mai relevante informații din domeniul reabilitării pediatrice: kinetoterapie, terapie ocupațională, integrare sensorială, terapie prin desen și muzică, logopedie, psihologie, asistență socială. De remarcat este faptul, că informația stocată a fost publicată nu mai tirziu de ultimii 10 ani și reprezintă părerile celor mai vestiți savanți din lume referitor la domeniul reabilitarii pediatrice.

Acest lot important de cărți și reviste prestigioase, au completat un gol existent de suport informațional util pentru specialiștii ce deservesc anual, aproape 600 de copii cu nevoi speciale.

Al doilea obiectiv al acestui proiect a fost înoirea bazei de tehnologii informaționale a Tony Hawks Centru, inclusiv pentru accesarea infomației în format electronic. În acest sens au fost achiziționate  calculatoare, laptopuri, planshete și e-readuri.

Utilizarea tehnologiei asistive la copiii cu nevoi speciale în R.Moldova este în prezent limitată. Iată de ce am decis să oferim suport informațional adolescenților și tinerilor cu nevoi speciale prin echipamente moderne ce pot fi utilizate la centru.

Datorită acestui grant, pentru prima dată computerele de la centru, destinate copiilor, au fost echipate cu tehnologii moderne asistive, care vor facilita folosirea lor de către  adolescenții cu dificultăți motorii la nivelul membrelor superioare. Utilizarea planșetelor dotate cu jocuri  alese de către specialiștii centrului au menirea să ghideze și să ajute părinții în alegerea jocurilor care contribuie la dezvoltarea copiilor în conformitatea cu vârsta și capacitățile acestora.

Prin sustenabilitatea acestui proiect ne propunem să continuăm creșterea nivelului de informare ce ține de domeniul dizabilității la copii și adolescenți. Sperăm că atât părinții, adolescenții, cît și  alți membri ai famililor lor să manifeste interes pentru informații de ultimă oră

Aducem sincere mulțumiri Ambasadei SUA la Chișinău  pentru oferirea acestei minunate oportunități.