Istorie

Tony&Nichita (1)-min

În 1998, discutând cu scriitorul  britanic Tony Hawks, care a vizitat Moldova cu scopul de a colecta material pentru viitoarea sa carte „Jucând tenis cu Moldovenii”, ne plângeam de amara soartă de a trăi într-un stat mic si sărac, la răspântie de vremi. O acţiune din partea societăţii civile părea atunci ceva irealizabil.

Dar în scurt  timp au aparut un șir de organizații non-guvernamentale cu diferite domenii de activitate. Aceste ONG-uri  interveneau activ în rezolvarea problemelor comunitătii, acordau servicii ce țin de diferite domenii, se implicau in soarta celor mai mai vulnerabile pături ale  societătii, sprijineau pe cei oprimați și marginalizați, pe cei excluși, acolo unde guvernele, care se schimbă foarte des, nu reușesc să asigure un minim suficient pentru a face față greutăților. 

De aceea ne-a parut oportună ideea creării unui mic centru cu orientare medico-socială.

Atunci spiritualul Tony Hawks şi organizația britanică de caritate ARRC (în prezent ChildAid to Eastern Europe) ne-au întins o mână de ajutor.

bg6

Din primul an de activitate, Centrul Tony Hawks a reușit să obţină încrederea celor peste o sută de familii cu copii cu nevoi speciale, care au beneficiat de îngrijiri. 

In prezent suntem in al 20-lea an de prestare a serviciilor  multidisciplinare gratuite de recuperare copiilor cu maladii cronice din Chișinău și din raioanele țării. 

Anual, in jur de 600  copii au șansa să-și amelioreze sănătatea la Centru, beneficiind de programele de recuperare,  care utilizeaza metode non-invazive si tehnologii asistive noi pentru copii cu nevoi speciale.

Astfel Tony Hawks Centru a devenit  prima organizatie non guvernamentala acreditata de către stat, si prima de la care Compania Natională de Asigurari Medicale achizitioneaza serviciile sale pentru a fi oferite gratuit copiilor cu nevoi speciale. 

Activitatea fructuoasa a Centrului Tony Hawks a fost remarcata de către organele de administratie publica locala si centrală, conferindui-se in repetate rinduri înalte distinctii de onoare.

1998

Prima vizită a lui Tony Hawks în Moldova

1999

A doua întâlnire cu Tony Hawks – Brasov, România.

2000

Înregistrarea organizației non-guvernamentale Centrul Hippocrates.

2001

Deschiderea primului centru de recuperare multifuncțională pentru copii cronic bolnavi din familii social vulnerabile în apropiere de locul de trai, cu suportul scriitorului Tony Hawks și organizația de caritate britanică ARRC (in prezent ChildAid to Eastern Europe).

2003

Disiminarea metodelor kinetoterapeutice penru copii cu dizabilități- Proiect suportat de Fundația Soros, prin care peste 100 de cadre medicale din raioanele țării au fost sensibilizați referitor la metode neinvazive de recuperare a copiilor cu dizabilitati locomotorii.

2004

„Ajutor kinetoteraeutic la domiciliu copiilor țintuiți la pat”. Proiect susținut de FCUC, USA

2005

Guvernul Republicii Moldova decorează Tony Hawks Centru cu Diplomă de onoare pentru activitatea de recuperae a copiilor cu nevoi speciale, alături de locul de trai, cu ocazie împlinirii a cinci ani de activitate.

2006

Acreditarea Centrului Hippocrates de catre Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate al Ministerului Sănătătii al Republicii Moldova - „Eu îmi ajut copilul meu” – proiect de educare parentala, implementat cu suportul CNAM - „ Facilități de kinetoterapie în școli și grădinițe” Deschiderea cabinetelor- pilot de kinetoterapie pentru copii cu nevoi speciale din instituții educaționale, cu suportul ChildAid to Eastern Europe. Aceste cabinete sunt active pînă în prezent cu suportul CNAM.

2007

Primul contract de prestare a serviciilor de recuperare în cadrul asigurărilor medicale obligatorii, cu suportul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

2010

Parlamentul Republicii Moldova decoreaza Tony Hawks Centru pentru rezultate deosebite în acordarea serviciilor de recuperare copiilor cu nevoi speciale cu ocazia împlinirii a zece ani de activitate.

2010-2011

Campania de colectare de fonduri “Dăruesti și cîștigi” pentru constructia noului sediu al centrului.

2011

Clubul Internațional al Femeilor Moldova a colectat și donat fonduri pentru acoperișul noului sediu al centrului.

2013

Pentru ajutorul filantropic transformațional oferit de Tony Hawks si familia sa la edificarea noului sediu „Centrul Hippocrates” și-a scimbat denumirea in Instituția Privată „Tony Hawks Centru”.

2014

- Lansarea noului sediu „Tony Hawks Centru”- facilitate modernă destinată reabilitării multidisciplinare cu o capacitate de pînă la 600 copii anual.

- Lansarea primei Ludoteci din Republica Moldova, destinată copiilor cu nevoi speciale, proiect susținut de Rotary Club Cosmopolitain an Rotary Club Widnesfild Marea Britanie.

- Pentru eforturile depuse la edificarea unui centru model de reabilitare pentru copii Parlamentul Republicii Moldova decorează cu Diplomă de onoare pe Dl Tony Hawks și echipa centrului.

2015

Hidrokinetoterapie pentru copii cu dizabilități. Proiect co-finanțat de Fundația Est Europeana și alte donații private către Tony Hawks Centru, pentru construcția primei piscine cu apă caldă din țară destinat copiilor cu nevoi speciale.

Pentru împlementarea energiei regenerabile pentru acest scop Tony Hawks Centru a fost premiat „Cel mai bun proeict al anului in energie termica solara”

2019

Campanie de colectare de fonduri Don t cry for me Moldova cu participarea faimosului liricist Sir Tim Rice și Tony Hawks pentru amenajarea unei săli polivalente destinate adolescenților și tinerilor cu nevoi speciale

2019

Lansarea proeictului „Ameliorarea calitaţii vieţii copiilor cu nevoi speciale prin facilitarea accesului la servicii comunitare de Terapie Ocupatională în Republica Moldova” susținut de Rotary Global Grant și Child Aid to Eastern Europe.

2019

„Informare mai buna pentru o incluziune mai buna a persoanelor cu nevoi speciale”. Acest proect susținut de Amasada SUA are menirea să promoveze cunoștințe bazate pe dovezi în domenii reabilitării copiilor ;i tinerilor cu nevoi specilae. Cu acest scop au fost procurate mai multe surse literare, inclusiv electronice, echipamente moderne de accesare a informației online, dotate cu tehnologii asistive pentru copii și tineri cu nevoi speciale.