Traininguri

Învățăm continuu pentru a fi cei mai buni!

Regulat organizăm traininguri cu experți din domeniu atât din țara noastră, cât și de peste hotare. Sunt invitați să participe nu doar specialiștii din cadrul Tony Hawks Centru, dar și medici din alte instituții, cu scopul de perfecționare, schimb de cunoștințe și deprindere de noi abilități profesionale.  

Rulează videoul

Proiect nou la Tony Hawks Centru!

„Ameliorarea calităţii vieţii copiilor cu nevoi speciale prin facilitarea accesului la servicii comunitare de terapie ocupațională în Republica Moldova” un proiect de 2,5 ani a demarat săptămîna aceasta cu susținerea Federației Mondiale a Terapeuţilor Ocupaţionali, COPM, Child Aid și Cluburi Rotary din UK, Olanda şi Germania.
Echipa Tony Hawks Centru împreună cu alți colegi, specialiști din domeniul reabilitării pediatrice şi psihopedagogiei au participat în perioada 26-28 septembrie la un Training de Introducere în Terapia Ocupațională, parte componentă a Proiectului “Ameliorarea calitaţii vieţii copiilor cu nevoi speciale prin facilitarea accesului la servicii comunitare de terapie ocupationala în Republica Moldova” La Conferința Internațională cu genericul „Viitorul este astăzi”, ce s-a desfăşurat la 27 septembrie au fost discutate mai multe aspecte ale dezvoltării profesiei de terapeut ocupaţional interconectată global.
Protagonoştii trainingului, Samantha Shann, vice-preşedinte finanțe a Federaţiei Mondiale a Terapeuţilor Ocupaţionali și Prof. Sue Baptiste, McMaster University, Canada, co-autor COPM au împărtăşit din vasta lor experienţă specialiştilor din medii academice de la noi din- Universitatea pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Universitatea de Stat de Educație fizică și Sport”.
Grație susținerii din partea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, mai mulți specialiști în domeniul dizabilități şi reabilitării pediatrice au discutat despre fortificarea reabilitării și integrării sociale a persoanelor cu nevoi speciale prin intermediul Terapiei Ocupaționale. Aceştea de rând cu alţi specialiști din diferite ONG ale țării au luat cu ei idei şi abilităţi despre:
– Ce este Reabilitarea şi Terapia Ocupațională centrată pe pacient ( OMS);
– Examinarea Performanţei prin prisma modelului interacţiunei dintre Persoana- Mediu- Ocupație;
– Determinarea eficienței Performanței Ocupaţionale cu ajutorul testului COPM s.a.
Proiectul va continua cu alte module teoretico-practice menite să amelioreze calitatea vieții copiilor cu nevoi speciale.
Proiectul este implementat de Tony Hawks Centru, Rotary Chișinău Cosmopolitan cu acordul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.