Concurs pentru contractarea unui expert în Terapia Ocupațională

Fundația Tony Hawks Centru, anunță concurs pentru contractarea unui expert în Terapia Ocupațională, pentru  a oferi asistență în dezvoltarea și implementarea a 8 module de training teoretico-practic și consultanță la elaborarea  unui ghid de prestare a serviciului de TO în cadrul echipei transdiciplinare pentru copii și tineri cu nevoi speciale cu vârstele 10 -18 ani.

Activitațile de consultanță vor include suport metodologic de selectare și predare a materialului didactic pentru 8 module de training teoretico-practice în domeniul Terapiei Ocupaționale și activități de ghidare în elaborarea unui ghid practic de livrare a serviciiolor de TO.

DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul va fi întocmit strict în conformitate cu Termenii de referință și Instrucțiunile pentru ofertanți. Detalii privind modalitatea de prezentare a ofertelor pot fi găsite în Instrucţiunile pentru ofertanţi. Dosarul va include atât oferta tehnică, precum şi cea financiară.

Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă electronică: info@tonyhawkscentru.md

DOCUMENTE DE SUPORT

DATE DE CONTACT

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail info@tonyhawkscentru.md și să vizitați pagina noastră web: www.tonyhawkscentru.md

Modalitatea de adresare a întrebărilor:

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa info@tonyhawkscentru.md.

Termenul limită pentru transmiterea întrebărilor este 24.11.2021, ora 17:00.